Autoriteit Consument & Markt Potentie social media benutten

Verandercommunicatie

Sociale media krijgen een steeds grotere invloed op het werk van de Autoriteit Consument & Markt. Consumenten en bedrijven worden steeds veeleisender als het gaat om informatie, contact, reactiesnelheid en inspraak. De ACM vroeg HollandSpoor hoe zij de potentie van social media optimaal kan benutten.

Aanpak
Ons advies ging onder meer in op monitoring, webcare, analyse en contentcreatie. Ook adviseerden wij de ACM hoe zij de social media-inspanningen het beste kan organiseren. Daarnaast ondersteunden we de ACM bij het ontwikkelen van haar communicatiestrategie.

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
overige projecten
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Regie op communicatie in het stikstofdossier
GGD Zuid-Holland Zuid
Depressiepreventie
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen