We ontwikkelden een plan dat recht doet aan de strategische ambities van de organisatie en de communicatieafdeling en ruimte biedt om mee te bewegen met de dynamische omgeving.

Eneco Nieuwe aanpak voor interne communicatie

Professionalisering communicatieteam, Interne communicatie bij verandering

Hoe komen we tot een goede communicatieplanning? Een planning die recht doet aan de strategische ambities van de organisatie en de communicatieafdeling. Maar ook een planning die ruimte biedt om mee te bewegen met de dynamische omgeving – binnen en buiten de organisatie. Dat was de zoektocht van Eneco Interne Communicatie.

Aanpak
Samen met het team ontwikkelde HollandSpoor een aanpak waarmee we aan beide aspecten recht doen – een heldere lijn én ruimte om in te spelen op de omgeving. Een manier die tegelijkertijd het gesprek vormgeeft over de samenwerking en de taken en rollen van de afdeling.

De gehanteerde methode houdt het midden tussen een traditioneel communicatiejaarplan en scrummen. Met het team zijn de strategische ambities van Eneco vertaald naar zes prioriteiten voor de afdeling. Deze geven richting, maar staan niet vast. Iedere medewerker van de afdeling vertaalde deze prioriteiten in een beperkt aantal persoonlijk speerpunten. Zo leert men elkaars speerpunten kennen, hetgeen de samenwerking versterkt. De speerpunten vertaalde ieder voor zich vervolgens in een concrete activiteitenplanning voor de komende drie maanden.

Door deze methode te volgen houdt het team scherp zicht op de planning, de samenwerking en de eigen werkzaamheden en keuzes.

#professionalisering communicatiefunctie
#interne communicatie
#adaptief communicatieplan
#communicatieve organisatie

contactpersoon
Michel Kok
+31 6 518 269 91
michel@hollandspoor.com
overige projecten
Eastman
Inzicht in perceptie en behoeften van doelgroepen
Sociaal en Cultureel Planbureau
Communicatie tijdens coronacrisis
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen