Erasmus Universiteit Rotterdam Renovatie Tinbergen

Programmacommunicatie, Interne communicatie bij verandering, Reputatie & identiteit

Het brutalistische Tinbergen Building, al 55 jaar symbool van de Erasmus Universiteit én de stad Rotterdam, wordt gerenoveerd. De verbouwing is onderdeel van het bouwprogramma Campus in Ontwikkeling, dat zich richt op het moderniseren en aantrekkelijker maken van de campus. HollandSpoor is gevraagd de communicatie rondom deze renovatie vorm te geven.

Communicatiestrategie: issues en communicatiekansen

Een stakeholderanalyse en de mijlpalen in het project vormen de basis voor onze communicatiestrategie. We inventariseerden potentiële issues en hoe we hier communicatief op kunnen anticiperen. Ook beschrijven we de kansen om met de renovatie ook het profiel van de Erasmus Universiteit op strategische thema’s te versterken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een thema als duurzaamheid. In de strategie houden we ook rekening met de gevolgen voor de gebruikers van het pand. Zij werken in het nieuwe gebouw straks volgens een ander werkconcept. 

Met behulp van een message house hebben we keuzes gemaakt in de boodschappen die we vooropstellen in de communicatie richting de verschillende stakeholders. 

Regie en uitvoering

Naast de ontwikkeling van de communicatiestrategie voeren we vanuit HollandSpoor het voorzitterschap van de communicatiewerkgroep en regisseren we vanuit die rol de uitvoering van de strategie. Ook ondersteunen we de implementatie van de strategie met bijvoorbeeld het maken van deelplannen en contentcreatie.

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen