Interne communicatie bij verandering

Het moet beter, sneller of klantvriendelijker. Gedreven door ambities, medewerkers, klanten en burgers, worden organisaties voortgestuwd in een continue stroom van verandering.

En om welke ambitie het ook gaat, één ding weten we zeker. Je kan het als top van de organisatie niet alleen. De (gedrags)verandering begint past echt bij de medewerkers. Maar waar en hoe begin je?

Dat is het moment waarop wij meestal aan boord komen. Voor een scherpe diagnose van de situatie doen we meestal eerst een grondig onderzoek. Van een analyse van de veranderambitie en strategische documenten, tot kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder medewerkers en externe belanghebbenden. Zo krijgen we een goed beeld van de huidige situatie, de oplossingsrichtingen en de ruimte en energie om de verandering vorm te geven.

Na de analyse gaan we over tot actie. Met een concreet communicatieplan, een aansprekende en goed geformuleerde boodschap en een keuze voor de juiste interventies. Daarbij kunnen we niet zonder samenwerking met de lijn en aanpalende disciplines als HR.

meer werkterreinen