Gemeente Molenwaard Participatie over een bezuinigingsopgave

Stakeholdermanagement

Molenwaard is ontstaan na een fusie van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland. Bij een nieuwe gemeente hoort natuurlijk ook een nieuwe gemeenteraad. Deze nieuwe raad vindt communicatie belangrijk. In hun raadsagenda streeft ze naar “zichtbaarheid in de gemeente” en “maximale participatie van inwoners bij beleid en projecten”. Dit streven heeft HollandSpoor vertaald in een strategie voor de raadscommunicatie. Ook heeft HollandSpoor een participatietraject ontwikkeld en uitgevoerd.

Aanpak
Het participatietraject kende een online en offline-component. In samenwerking met ProDemos – het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’- is een online tool ontwikkeld waar bewoners konden aangeven waarop zij wilden bezuinigen. Zo’n 1.000 mensen namen deel aan de enquête. Ook organiseerden we verschillende bijeenkomsten met burgers. We ontwikkelden de werkvormen, waren gespreksleider bij de bijeenkomsten en zorgden ervoor dat de gemeenteraad van Molenwaard een gezicht kreeg bij de lokale samenleving van Molenwaard.

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen