Erasmus Universiteit Rotterdam Klimaatactivisten bezetten Erasmus Universiteit Rotterdam

Crisiscommunicatie

Uit protest tegen de banden van de Erasmus Universiteit met de fossiele industrie bezet een groep klimaatactivisten een van de faculteitsgebouwen. Nadat de bezetting is beëindigd door de politie, uiten ook medewerkers en docenten hun zorgen in een open brief aan het bestuur.

HollandSpoor adviseert en ondersteunt het bestuur bij de communicatie met haar in- en externe stakeholders, waaronder de media. Doel hiervan is het terugbrengen van de nuance in de discussie en het creëren van begrip voor de verschillende perspectieven. Ook begeleidt HollandSpoor bij het uitwerken van scenario’s en ondersteunt zij bij de start vaneen reeks dialogen binnen de academische gemeenschap over de vraag hoe de universiteit zich verhoudt tot organisaties in de fossiele industrie.
Een mooie opdracht waarbij crisiscommunicatie, stakeholdermanagement en reputatiemanagement samenkomen.

contactpersoon
Meeuwes de Ruiter
+31 (0)610407187
meeuwes@hollandspoor.com
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen