Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Regionale crisiscommunicatie in coronatijd

Crisiscommunicatie, Stakeholdermanagement

Na de eerste coronalockdown volgt in 2020 een relatief rustige zomer. Corona lijkt in deze periode naar de achtergrond verdwenen. Het aantal besmettingen loopt echter langzaam maar zeker weer op. De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid staat voor de uitdaging het gevoel van urgentie terug te brengen en de naleving van de coronamaatregelen te bevorderen.

HollandSpoor mocht op interim-basis als hoofd van de sectie crisiscommunicatie een gedreven team aansturen, dat na de hectiek van de eerste golf coronabesmettingen, versterking goed kon gebruiken. Naast verantwoordelijkheid voor de aansturing van het team, het ontwikkelen van de strategie en de woordvoering, was het onderhouden van contacten met Rijk, gemeenten en GGD GHOR in een bestuurlijk en politiek complex speelveld een van de belangrijkste taken.
In deze opdracht kwamen elementen van stakeholdermanagement, gedragsverandering, crisiscommunicatie en woordvoering bij elkaar.

contactpersoon
Meeuwes de Ruiter
+31 (0)610407187
meeuwes@hollandspoor.com
overige projecten
Jacob Douwe Egberts
Op zoek naar de juiste melange
Erasmus Universiteit Rotterdam
Klimaatactivisten bezetten Erasmus Universiteit Rotterdam
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen