Crisiscommunicatie

We hebben ruime ervaring met het regisseren en ondersteunen van de communicatie tijdens issues en crises. Als het erom spant, staan wij er voor onze opdrachtgever. We maken een scherpe analyse, ontwikkelen op basis hiervan een pragmatische aanpak, zetten de communicatieorganisatie neer en doen de uitvoering.

Maar goede crisiscommunicatie begint al vóór een crisis uitbreekt. Daarom bedenken we liefst al in een vroeg stadium scenario’s, helpen je met het opstellen van een crisiscommunicatieplan en bereiden je voor met behulp van onze mediatraining.