TU Delft Toekomst van materialen

Reputatie & identiteit

De afdeling Materials Science van de TU Delft constateerde dat de groei van het aantal studenten al enkele jaren achterbleef bij de rest van de universiteit. De afdeling hield zich bezig met onderzoek en onderwijs op het gebied van materialen, en dan met name staal. Omdat er in de loop der jaren veel nieuwe materialen ontwikkeld zijn, vroeg de afdeling zich af of zij naast staal ook aandacht moest besteden aan andere materialen.

Aanpak
HollandSpoor voerde een positioneringsonderzoek uit om deze vraag voor de afdeling te beantwoorden. We spraken met bedrijven waar de afdeling mee werkt, huidige en potentiële studenten, medewerkers van de afdeling, het bestuur van de faculteit en collega-afdelingen. Dat gaf ons een goed beeld van de wensen en verwachtingen ten aanzien van de inhoudelijke focus van de grootste materiaalafdeling van de Delftse universiteit. 

Uit het onderzoek bleek dat de afdeling te veel in zichzelf gekeerd overkwam. Zij was te weinig zichtbaar in het gesprek over de toekomst van materiaalonderwijs en -onderzoek aan de TU Delft. De resultaten van het onderzoek bespraken we met de gehele afdeling. Dat leidde tot het besluit dat de afdeling meer regie ging pakken op haar eigen toekomst en positie. 

 

contactpersoon
Michel Kok
+31 6 518 269 91
michel@hollandspoor.com
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen