Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond Veranderopgave voor jeugdbeschermers

Programmacommunicatie

Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond (JBRR) stond voor een flinke veranderopgave. Het programma ‘casusregie jeugdbescherming’ moest ervoor zorgen dat jeugdbeschermers minder last hadden van regels en zij meer professionele handelingsruimte kregen.

Aanpak

HollandSpoor ontwikkelde hiervoor een communicatiestrategie met een heldere fasering. De eerste fase gaf antwoord op vragen als ‘wat gaat er veranderen en waarom?’ en ‘wat betekent het concreet voor mijn dagelijkse werkpraktijk?’. In de tweede fase gingen de jeugdbeschermers met de nieuwe manier van werken aan de slag. In deze fase stonden de begrippen ‘ontwikkeling’ en ‘reflectie’ centraal. Op verschillende manieren hielp HollandSpoor jeugdbeschermers om vragen en dilemma’s die zij in hun dagelijks werk ervaren, te bespreken. Met als resultaat minder hinder van regels.

 

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen