Voorne-Putten Branding van de regio

Reputatie & identiteit

Gemeenten, ondernemers en de VVV van Voorne-Putten sloegen de handen ineen. Met één doel: meer recreanten en toeristen trekken voor al het moois dat Voorne-Putten te bieden heeft. Toerisme en recreatie vormen een belangrijke economische pijler voor het eiland. Deze ambitie vergde een forse investering – in tijd en organisatie. Ook vroeg dit om een eenduidig en breed gedragen ‘verhaal’ van het eiland.

Aanpak
Samen met de inwoners en ondernemers ontwikkelde HollandSpoor het merk ‘OP Voorne-Putten’ en een bijbehorend marketingcommunicatieplan. De ‘pay-off’ van het merk luidt: 1 Eiland – 2 Werelden; twee oorspronkelijke eilanden die nu samen optrekken. Het merk onderstreept de diversiteit die het eiland te bieden heeft. De variatie tussen toen en nu, traditie en toekomst, Rotterdam en Zeeland. En het aanbod voor recreanten, actief en passief. Het merk OP Voorne-Putten verbindt en visualiseert deze verscheidenheid.

contactpersoon
Michel Kok
+31 6 518 269 91
michel@hollandspoor.com
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen