Gemeente Alphen aan den Rijn Programmacommunicatie bij de inkoop van jeugdhulp

Programmacommunicatie

Betere jeugdhulp. Waar de vraag van het kind centraal staat in plaats van het productaanbod van de zorgaanbieder. Dat was het doel van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Een uitdagend inkooptraject volgde. Uitdagend, want het krachtenveld was complex. Niet alleen lokale en regionale partijen, maar ook landelijke organisaties hadden direct belang bij deze aanbesteding.

Aanpak

HollandSpoor mocht het inkooptraject communicatief begeleiden. We ontwikkelden de communicatiestrategie, adviseerden de stuurgroep, organiseerden de dialoog met de verschillende partijen, deden de woordvoering (onder andere tijdens twee rechtszaken) en coördineerden de uitvoering.

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
overige projecten
ROC West-Brabant
Optimalisatie van de interne communicatie
Ministerie van VWS – Dienst Testen
Woordvoering in het oog van de storm
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen