We hebben zowel in strategische als uitvoerende zin bijgedragen aan de communicatie. We namen ook de redactie en het ontwerp van de communicatiemiddelen voor onze rekening.

Gemeente Hoeksche Waard Communicatie bij een herindeling

Verandercommunicatie

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard fuseerden op 1 januari 2019 tot één gemeente. HollandSpoor is gevraagd om bij deze herindeling op strategisch vlak te adviseren. Onderdeel van de opdracht was te komen tot een positionering en inrichting van de toekomstige communicatieorganisatie. De herindeling brengt namelijk andere communicatiewensen en –opgaven met zich mee. De communicatiecapaciteit simpelweg samenvoegen en vervolgens blijven doen wat iedereen al deed, doet geen recht aan de verandering die de vijf gemeenten nastreven.

Aanpak
HollandSpoor begeleidde de communicatieprofessionals van de gemeenten om vanuit een communicatievisie te komen tot een strategie en keuzes in communicatietaken en – producten.

Maar ook in de uitvoerende zin hebben we bijgedragen aan de communicatie. Zo namen we de redactie en het ontwerp van de communicatiemiddelen voor onze rekening.

#verandercommunicatie
#programma- en projectcommunicatie #fusie

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
overige projecten
Vereniging Afvalbedrijven
Van onderwerp naar partner in maatschappelijk debat
Autoriteit Consument & Markt
Potentie social media benutten
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen