Gemeente Alphen aan den Rijn Communicatie na het kraanongeval

Crisiscommunicatie

In Alphen aan den Rijn vielen op 3 augustus 2015 twee bouwkranen om bij hijswerkzaamheden. Een schokkende gebeurtenis waarvan de beelden de hele wereld over gingen. Wonder boven wonder vielen er op een huisdier na geen slachtoffers. Na de eerste crisisdagen verlegde de aandacht van media en andere stakeholders zich naar de nasleep van het drama. Hierin stonden issues als berging, nazorg, schuldvraag en herhuisvesting centraal. HollandSpoor bracht in opdracht van de gemeente structuur aan in de communicatie na de fase van de acute crisis.

Aanpak

We ontwikkelden een issuesraamwerk met daarin uitgewerkt de issues, communicatiemomenten, betrokken stakeholders, communicatiekansen en -risico’s en acties. We noemden het bewust een ‘raamwerk’, omdat het op dat moment onmogelijk was een gedetailleerd communicatieplan te ontwikkelen. De dynamiek rond het incident was te groot en er ontbrak nog te veel informatie. Op basis van het issuesraamwerk bereidde HollandSpoor – samen met de woordvoerders en inhoudsdeskundigen – de verschillende communicatiemomenten voor. Denk daarbij onder meer aan actieplannen, mediastrategie, woordvoeringslijnen en bijeenkomsten met getroffen bewoners.

 

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
overige projecten
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
Mediavoorbereiding publicatie rapport
Ministerie van VWS – Dienst Testen
Woordvoering in het oog van de storm
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen