Vereniging Afvalbedrijven Van onderwerp naar partner in maatschappelijk debat

Stakeholdermanagement

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) voert sinds 2016 het mantra ‘Partner in de circulaire economie’ onder haar naam. Een stevige belofte. Maar niet iedereen associeert afval verwerken automatisch met partnerschap in de circulaire economie. Met name bij beleidsbepalers is volgens de sector sprake van een eenzijdig beeld.

Aanpak
HollandSpoor leverde een bijdrage aan het nuanceren van de beeldvorming over Energie uit Afval. We startten met onderzoek en analyse van de beeldvorming bij een brede groep van belanghebbenden: van afvalverwerkers, kennisinstituten, milieuorganisaties, werkgeversorganisaties en uiteraard provinciale en landelijke politiek. 

De inzichten uit dit onderzoek bespraken we met directie en bestuur van de VA. Op basis van dit gesprek hebben we de positionering en communicatie van de VA bijgesteld en ingericht op maatschappelijke thema’s. Deze thema’s vormen de kaders om de ambities als Partner in de Circulaire Economie invulling te geven en uit de dragen. 

contactpersoon
Huug Barendrecht
+31 (0)6 45 71 7733
huug@hollandspoor.com
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen