ING Werken aan waarden

Interne communicatie bij verandering

ING wil dat de organisatiewaarden en het gedrag van medewerkers aan elkaar verbonden zijn. Daarbij gaat zij uit van appreciative inquiry. Die wetenschappelijke methode schrijft voor dat je mensen in beweging krijgt door ze succes te laten ervaren. Dat werkt vele malen beter dan een aanpak die uitgaat van wat niet goed gaat. ING vroeg HollandSpoor bij dit traject te ondersteunen.

Aanpak
De eerste stap die we namen was succesvol gedrag in teams te inventariseren. Daarvoor spraken we tientallen medewerkers. Vervolgens hebben we teams een koppeling laten leggen tussen het succesvolle gedrag en de waarden van ING. De vijfentwintig belangrijkste gedragingen hebben we in een online tool aan 7.000 medewerkers voorgelegd. Met als resultaat dat 74% van de medewerkers zich expliciet heeft uitgesproken bepaald gedrag meer te willen laten zien binnen de eigen afdeling. Deze inzichten hebben we teruggegeven aan de 300 teams met de eigen teamscores en de gestelde prioriteiten. Vervolgens ontwikkelden we in nauwe samenwerking met de afdeling interne communicatie en HR middelen om de discussie en resultaatgerichtheid in teams te verhogen. Op die manier kregen de waarden van ING echt invulling. Het programma heeft ruim een jaar gelopen. 

Deze werkwijze is typerend voor hoe we graag werken met en voor onze klanten: integraal, interactief en gericht op concreet gedrag.

contactpersoon
Huug Barendrecht
+31 (0)6 45 71 7733
huug@hollandspoor.com
overige projecten
Gemeente Hoeksche Waard
Communicatie over veranderingen in het sociaal domein
TU Delft
Toekomst van materialen
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen