Openbaar Ministerie ZSM

Programmacommunicatie

Het Openbaar Ministerie werkt met de ZSM-aanpak aan een snelle afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit. Dat is een belangrijk signaal aan daders, slachtoffers en samenleving. De doorontwikkeling naar ZSM 2.0 had belangrijke consequenties voor de communicatie. Eerdere communicatie was gefocust op de direct betrokken partijen die zitting nemen aan de ZSM-tafels. De nieuwe versie richt zich nadrukkelijker op partijen met meer afstand en deels ‘andere’ belangen. Voorbeelden hiervan zijn de zittende magistratuur, Veiligheidshuizen en de advocatuur.

Aanpak

Communicatieadviseurs op de tien ZSM-locaties en de ketenpartners werden begeleid bij het vormgeven van hun communicatie-inspanningen met verschillende stakeholders. Daar lag de sleutel tot een succesvolle doorontwikkeling van de methode. HollandSpoor ontwikkelde daarvoor een communicatiestrategie die bijdraagt aan een eenduidige beeldvorming over ZSM. Om de decentrale communicatieadviseurs te ondersteunen bij de implementatie van de strategie, ontwikkelden we een praktische communicatierichtlijn. Dat gaf hen de tools om de overkoepelende communicatiestrategie toe te passen vanuit hun regionale perspectief.

 

contactpersoon
Huug Barendrecht
+31 (0)6 45 71 7733
huug@hollandspoor.com
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen