Project- & programma communicatie

De wereld om ons heen is steeds dynamischer. Programma’s en projecten spelen hier op in. Communicatie is dé succesfactor. Cruciaal voor begrip, acceptatie en gebruik van het eindresultaat.

De wereld om ons heen wordt steeds sneller, dynamischer en complexer. Om adequaat in te kunnen spelen op de kansen, wordt er binnen - en met - organisaties anders gewerkt. Zowel in als tussen de publieke en private sector. Het moet flexibeler en wendbaarder. Daarom opereren organisaties steeds meer in wisselende samenwerkingsverbanden als programma’s en projecten. Communicatie is hierbij dé kritische succesfactor. Cruciaal voor afstemming, het creëren van begrip en draagvlak. En voor acceptatie en het gebruik van het eindresultaat.

Onze aanpak start met een scherpe analyse, onder meer van het krachtenveld en de heersende frames. Dan bepalen we wie we betrekken, waarom, wanneer en hoe. Maar projectmatig betekent niet star werken. Flexibiliteit en improvisatievermogen zijn belangrijk om het gemaakte plan waar nodig te wijzigen. De wereld draait nu eenmaal door.

Zo nuchter zijn we dan wel weer.

meer werkterreinen