De oplossing is vaak niet het antwoord op de vraag!

Omdat we vinden dat je meer dan dat van ons mag verwachten. Daarom gaan we altijd grondig en een tikkeltje eigenwijs te werk. En rusten niet voordat we er zelf van overtuigd zijn dat we met een advies of plan komen waar je echt wat aan hebt. Dat zie je terug in al ons werk.

Woordvoering in het oog van de storm
Ministerie van VWS – Dienst Testen

Woordvoering, Crisiscommunicatie

Het vaccin bleek de enige echte uitweg uit de coronacrisis. Maar tot iedereen een prik had gehad, was testen - om het virus onder controle te houden en de samenleving open te houden – cruciaal. Het hebben van voldoende testcapaciteit, zowel bij de... lees meer

Woordvoering in het oog van de storm

Communicatie tijdens coronacrisis
Sociaal en Cultureel Planbureau

Woordvoering, Crisiscommunicatie

Waar bij het uitbreken van de coronacrisis de focus lag op gezondheid en economie, verschoof de aandacht in de weken erop naar de maatschappelijke impact. Het Sociaal- en Cultureel Planbureau en (toenmalig) directeur Kim Putters kregen daarom te... lees meer

Communicatie tijdens coronacrisis

Message house als basis voor communicatie klimaatakkoord
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Woordvoering

In de zomer van 2019 presenteerde het kabinet het langverwachte klimaatakkoord. Meer dan zeshonderd afspraken, gemaakt door ruim honderd partijen, moeten leiden tot een halvering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030. De boodschap? Iedereen... lees meer

Message house als basis voor communicatie klimaatakkoord

Mediavoorbereiding publicatie rapport
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

Woordvoering

De overheid stelt in de participatiesamenleving hoge eisen aan burgers. Burgers moeten zelfredzaam zijn om mee te kunnen doen. Maar hoe reëel is het om dit van iedereen te verlangen? Over welke vermogens moet je beschikken om zelfredzaam te kunnen... lees meer

Mediavoorbereiding publicatie rapport

Een (t-)huis voor daklozen
Gemeente Eindhoven

Woordvoering

Zo’n vierhonderd mensen in de regio Eindhoven hebben geen huis of thuis. Door stomme pech, verkeerde keuzes, een verward hoofd of een beschadigd hart. Zij hebben meer nodig dan alleen een tijdelijk bed, een warme douche en een goede maaltijd,... lees meer

Een (t-)huis voor daklozen

Kijk niet weg!
Taskforce kindermishandeling

Programmacommunicatie, Woordvoering

Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. ‘Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling’. In 2016 deed de Taskforce Kindermishandeling en seksueel... lees meer

Kijk niet weg!