Je kunt de oplossing niet geven, als je alleen maar de vraag beantwoordt

Omdat we vinden dat je meer dan dat van ons mag verwachten. Daarom gaan we altijd grondig en een tikkeltje eigenwijs te werk. En rusten niet voordat we er zelf van overtuigd zijn dat we met een advies of plan komen waar je echt wat aan hebt. Dat zie je terug in al ons werk.

Woordvoering in het oog van de storm
Ministerie van VWS – Dienst Testen

Mediacommunicatie

Het vaccin is de enige echte uitweg uit de coronacrisis. Maar tot iedereen een prik heeft gehad, is testen - om het virus onder controle te houden en de samenleving te openen – cruciaal. Het hebben van voldoende testcapaciteit, zowel bij de GGD... lees meer

Woordvoering in het oog van de storm

Communicatie tijdens coronacrisis
Sociaal en Cultureel Planbureau

Mediacommunicatie

Waar bij het uitbreken van de coronacrisis de focus lag op gezondheid en economie, verschoof de aandacht in de weken erop naar de maatschappelijke impact. Het Sociaal- en Cultureel Planbureau en directeur Kim Putters kregen daarom te maken met... lees meer

Communicatie tijdens coronacrisis

Message house als basis voor communicatie klimaatakkoord
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mediacommunicatie, Project- & programma communicatie

In de zomer van 2019 presenteerde het kabinet het langverwachte klimaatakkoord. Meer dan zeshonderd afspraken, gemaakt door ruim honderd partijen, moeten leiden tot een halvering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030. De boodschap? Iedereen... lees meer

Message house als basis voor communicatie klimaatakkoord

Mediavoorbereiding publicatie rapport
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

Mediacommunicatie

De overheid stelt in de participatiesamenleving hoge eisen aan burgers. Burgers moeten zelfredzaam zijn om mee te kunnen doen. Maar hoe reëel is het om dit van iedereen te verlangen? Over welke vermogens moet je beschikken om zelfredzaam te kunnen... lees meer

Mediavoorbereiding publicatie rapport

Depressiepreventie
GGD Zuid-Holland Zuid

Project- & programma communicatie, Mediacommunicatie

Depressie komt onder jong en oud veel voor. Ook in de regio Zuid-Holland Zuid kampen veel mensen met deze klachten. Reden voor de GGD Zuid-Holland Zuid om in te zetten op het voorkomen van depressie. Daarvoor werd het regionale programma ‘mentale... lees meer

Depressiepreventie

Regie op communicatie in het stikstofdossier
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mediacommunicatie, Project- & programma communicatie

Nederland zit in een stikstofcrisis. Iedereen heeft een mening over stikstof en het brengt de nodige onrust met zich mee. Logisch ook. De crisis zorgt voor grote onzekerheid bij bedrijven, boeren en inwoners. Vele partijen mengen zich actief - al... lees meer

Regie op communicatie in het stikstofdossier

Communicatie na het kraanongeval
Gemeente Alphen aan den Rijn

Mediacommunicatie

In Alphen aan den Rijn vielen op 3 augustus 2015 twee bouwkranen om bij hijswerkzaamheden. Een schokkende gebeurtenis waarvan de beelden de hele wereld over gingen. Wonder boven wonder vielen er op een huisdier na geen slachtoffers. Na de eerste... lees meer

Communicatie na het kraanongeval