Je kunt de oplossing niet geven, als je alleen maar de vraag beantwoordt

Omdat we vinden dat je meer dan dat van ons mag verwachten. Daarom gaan we altijd grondig en een tikkeltje eigenwijs te werk. En rusten niet voordat we er zelf van overtuigd zijn dat we met een advies of plan komen waar je echt wat aan hebt. Dat zie je terug in al ons werk.

Advies corporate communicatie (interim)
Nederlandse Loterij

Project- & programma communicatie

De Nederlandse kansspelmarkt is een markt in beweging: in 2019 nam de Eerste Kamer de Wet Kanspelen op Afstand aan. Daarmee wordt het mogelijk legaal online kansspelen aan te bieden. Dat betekent dat de concurrentie alleen maar toeneemt. Om in die... lees meer

Advies corporate communicatie (interim)

Message house als basis voor communicatie klimaatakkoord
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mediacommunicatie, Project- & programma communicatie

In de zomer van 2019 presenteerde het kabinet het langverwachte klimaatakkoord. Meer dan zeshonderd afspraken, gemaakt door ruim honderd partijen, moeten leiden tot een halvering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030. De boodschap? Iedereen... lees meer

Message house als basis voor communicatie klimaatakkoord

Participatie over een bezuinigingsopgave
Gemeente Molenwaard

Project- & programma communicatie

Molenwaard is ontstaan na een fusie van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland. Bij een nieuwe gemeente hoort natuurlijk ook een nieuwe gemeenteraad. Deze nieuwe raad vindt communicatie belangrijk. In hun raadsagenda streeft ze... lees meer

Participatie over een bezuinigingsopgave

ZSM
Openbaar Ministerie

Project- & programma communicatie

Het Openbaar Ministerie werkt met de ZSM-aanpak aan een snelle afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit. Dat is een belangrijk signaal aan daders, slachtoffers en samenleving. De doorontwikkeling naar ZSM 2.0 had belangrijke consequenties... lees meer

ZSM

Programma voor het bevorderen van een gezonde leefstijl
Doe ff gezond

Project- & programma communicatie

Overgewicht is een groeiend probleem in Nederland. Dordrecht is daarop helaas geen uitzondering. In Dordrecht-West kampt één op de drie kinderen met (ernstig) overgewicht. Om de Dordtse jeugd op een gezond gewicht te krijgen, is het programma Doe... lees meer

Programma voor het bevorderen van een gezonde leefstijl

Projectcommunicatie in Zeeland
Rijkswaterstaat Zeeland

Project- & programma communicatie

Rijkswaterstaat Zeeland wil met het project SAMARES (= Salt Marsh Restoration Eastern Scheldt) de schorren in de Oosterschelde herstellen. Zo’n project raakt de belangen van onder meer natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, vissers en inwoners... lees meer

Projectcommunicatie in Zeeland

Depressiepreventie
GGD Zuid-Holland Zuid

Project- & programma communicatie, Mediacommunicatie

Depressie komt onder jong en oud veel voor. Ook in de regio Zuid-Holland Zuid kampen veel mensen met deze klachten. Reden voor de GGD Zuid-Holland Zuid om in te zetten op het voorkomen van depressie. Daarvoor werd het regionale programma ‘mentale... lees meer

Depressiepreventie

Veranderopgave voor jeugdbeschermers
Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond

Project- & programma communicatie

Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond (JBRR) stond voor een flinke veranderopgave. Het programma ‘casusregie jeugdbescherming’ moest ervoor zorgen dat jeugdbeschermers minder last hadden van regels en zij meer professionele handelingsruimte kregen.... lees meer

Veranderopgave voor jeugdbeschermers

Regie op communicatie in het stikstofdossier
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mediacommunicatie, Project- & programma communicatie

Nederland zit in een stikstofcrisis. Iedereen heeft een mening over stikstof en het brengt de nodige onrust met zich mee. Logisch ook. De crisis zorgt voor grote onzekerheid bij bedrijven, boeren en inwoners. Vele partijen mengen zich actief - al... lees meer

Regie op communicatie in het stikstofdossier

Verzuip jij je Toekomst?!
Regio Zuid-Holland

Project- & programma communicatie

Met de regionale campagne Verzuip jij je Toekomst?! ontmoedigen de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid het hoge alcoholgebruik onder jongeren. De gemeenten vroegen HollandSpoor de campagnestrategie te ontwikkelen en de uitvoering te verzorgen. lees meer

Verzuip jij je Toekomst?!

Renovatie Maastunnel
Gemeente Rotterdam

Project- & programma communicatie

De Maastunnel vormt de dagelijkse doorgang voor ruim 30.000 automobilisten. Van de zomer 2017 tot 2019 was de 75-jarige tunnel vanwege grootschalige renovatie deels, of helemaal gesloten. Dat had grote gevolgen voor de automobilisten. Goede... lees meer

Renovatie Maastunnel

Social marketing bij ouders met jonge kinderen
GGD regio Utrecht

Project- & programma communicatie

Gezonde voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood zijn vier thema’s waar ouders (met een kind tussen de 6 en 11 maanden) meer over moeten weten en mee moeten doen. Hier lag precies de uitdaging voor de GGD regio Utrecht. Ouders zijn... lees meer

Social marketing bij ouders met jonge kinderen

Kijk niet weg!
Taskforce kindermishandeling

Project- & programma communicatie

Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. ‘Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling’. In 2016 deed de Taskforce Kindermishandeling en seksueel... lees meer

Kijk niet weg!

Landelijke bekendheid cliëntondersteuning vergroten
Vereniging Nederlandse Gemeenten - VNG

Project- & programma communicatie

Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wmo in 2015 verantwoordelijk voor veel taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Een van die taken is uitvoering geven aan het recht van inwoners op onafhankelijke ondersteuning bij hun... lees meer

Landelijke bekendheid cliëntondersteuning vergroten

Op zoek naar de juiste balans tussen leefbaarheid en toerisme
Kinderdijk

Project- & programma communicatie, Reputatie & identiteit

Kinderdijk is UNESCO Werelderfgoed. En waarschijnlijk een van de meest gefotografeerde gebieden in Nederland. En terecht. De molens tonen een bijzonder staaltje Nederlands vakmanschap in de strijd tegen het water. Logisch dus dat de Kinderdijkse... lees meer

Op zoek naar de juiste balans tussen leefbaarheid en toerisme

Projectcommunicatie bij de inkoop van jeugdhulp
Gemeente Alphen aan den Rijn

Project- & programma communicatie

Betere jeugdhulp. Waar de vraag van het kind centraal staat in plaats van het productaanbod van de zorgaanbieder. Dat doel stelde de Gemeente Alphen aan den Rijn zich. Een uitdagend inkooptraject volgde. Uitdagend, want het krachtenveld was... lees meer

Projectcommunicatie bij de inkoop van jeugdhulp

Ik kies. Rivierenland gezond.
GGD Gelderland-Zuid

Project- & programma communicatie

Een goede gezondheid is belangrijk om volwaardig mee te kunnen draaien in de samenleving. Ook de gemeenten in Gelderland-zuid onderkennen het belang van een gezonde leefstijl. In het project Rivierenland Gezond werken zij – onder regie van de GGD... lees meer

Ik kies. Rivierenland gezond.