De oplossing is vaak niet het antwoord op de vraag!

Omdat we vinden dat je meer dan dat van ons mag verwachten. Daarom gaan we altijd grondig en een tikkeltje eigenwijs te werk. En rusten niet voordat we er zelf van overtuigd zijn dat we met een advies of plan komen waar je echt wat aan hebt. Dat zie je terug in al ons werk.

Hoe je Soraya en Henk vergroent
Gemeente Nissewaard

Programmacommunicatie, Professionalisering communicatieteam

De gemeente Nissewaard zet zich in voor een nog groene(re) toekomst. Zo is Nissewaard in 2050 energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig, waterrobuust en circulair. Het programma Duurzaamheid moet deze ambitie dichterbij brengen. Maar dit... lees meer

Hoe je Soraya en Henk vergroent

Renovatie Tinbergen
Erasmus Universiteit Rotterdam

Programmacommunicatie, Interne communicatie bij verandering,

Het brutalistische Tinbergen Building, al 55 jaar symbool van de Erasmus Universiteit én de stad Rotterdam, wordt gerenoveerd. De verbouwing is onderdeel van het bouwprogramma Campus in Ontwikkeling, dat zich richt op het moderniseren en... lees meer

Renovatie Tinbergen

Communicatie over veranderingen in het sociaal domein
Gemeente Hoeksche Waard

Programmacommunicatie

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard werden in 2015 verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Dat had impact op de gemeenten, maar ook op iedere inwoner in de Hoeksche Waard. Bij zo’n enorme verandering in denken... lees meer

Communicatie over veranderingen in het sociaal domein

Programmacommunicatie bij de inkoop van jeugdhulp
Gemeente Alphen aan den Rijn

Programmacommunicatie

Betere jeugdhulp. Waar de vraag van het kind centraal staat in plaats van het productaanbod van de zorgaanbieder. Dat was het doel van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Een uitdagend inkooptraject volgde. Uitdagend, want het krachtenveld was... lees meer

Programmacommunicatie bij de inkoop van jeugdhulp

ZSM
Openbaar Ministerie

Programmacommunicatie

Het Openbaar Ministerie werkt met de ZSM-aanpak aan een snelle afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit. Dat is een belangrijk signaal aan daders, slachtoffers en samenleving. De doorontwikkeling naar ZSM 2.0 had belangrijke consequenties... lees meer

ZSM

Programma voor het bevorderen van een gezonde leefstijl
Doe ff gezond

Programmacommunicatie

Overgewicht is een groeiend probleem in Nederland. Dordrecht vormt daarop helaas geen uitzondering. In Dordrecht-West kampt één op de drie kinderen met (ernstig) overgewicht. Om de Dordtse jeugd op een gezond gewicht te krijgen, startte het... lees meer

Programma voor het bevorderen van een gezonde leefstijl

Werk aan Uitvoering
De gehele overheid

Programmacommunicatie

Het programma Werk aan Uitvoering (WaU) heeft tot doel de dienstverlening aan burgers en ondernemers overheidsbreed te verbeteren. Het programma komt voort uit de problemen die zich in de uitvoering hebben voorgedaan de afgelopen jaren. Een nadere... lees meer

Werk aan Uitvoering

Veranderopgave voor jeugdbeschermers
Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond

Programmacommunicatie

Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond (JBRR) stond voor een flinke veranderopgave. Het programma ‘casusregie jeugdbescherming’ moest ervoor zorgen dat jeugdbeschermers minder last hadden van regels en zij meer professionele handelingsruimte kregen.... lees meer

Veranderopgave voor jeugdbeschermers

Kijk niet weg!
Taskforce kindermishandeling

Programmacommunicatie, Woordvoering

Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. ‘Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling’. In 2016 deed de Taskforce Kindermishandeling en seksueel... lees meer

Kijk niet weg!

Landelijke bekendheid cliëntondersteuning vergroten
Vereniging Nederlandse Gemeenten - VNG

Programmacommunicatie

Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wmo in 2015 verantwoordelijk voor veel taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Een van die taken is uitvoering geven aan het recht van inwoners op onafhankelijke ondersteuning bij hun... lees meer

Landelijke bekendheid cliëntondersteuning vergroten