Nederlandse Loterij Advies corporate communicatie (interim)

Project- & programma communicatie

De Nederlandse kansspelmarkt is een markt in beweging: in 2019 nam de Eerste Kamer de Wet Kanspelen op Afstand aan. Daarmee wordt het mogelijk legaal online kansspelen aan te bieden. Dat betekent dat de concurrentie alleen maar toeneemt. Om in die dynamische omgeving succesvol te blijven, bouwt de Nederlandse Loterij constant aan een wendbare en weerbare organisatie. Om wendbaar en weerbaar te blijven heeft Nederlandse Loterij voor 2019 vijf strategische projecten en programma’s gedefinieerd. Eén daarvan is de vervanging van het gehele loterijsysteem. Dit betekent dat het hart van de organisatie wordt vernieuwd terwijl de winkel open blijft. Dit vraagt om een goede coördinatie van de communicatie met alle stakeholders. Niet alleen intern, ook extern moet de (marketing)communicatie in lijn zijn met de project- en organisatiedoelstellingen.

Aanpak
HollandSpoor ondersteunde Nederlandse Loterij door de functie van Corporate Communicatieadviseur op interimbasis in te vullen. We leverden communicatieplannen en voerden die waar nodig ook uit. Een belangrijk onderdeel hierbij was de voorbereiding op issues en incidenten, zodat de impact ervan zo klein mogelijk blijft. Naast de ondersteuning bij de strategische projecten, bestonden de werkzaamheden uit de versterking van de afdeling met ad hoc advies en uitvoering.

#detachering #professionalisering #communicatieafdeling #interim #corporatecommunicatie

contactpersoon
Meeuwes de Ruiter
+31 (0)610407187
meeuwes@hollandspoor.com
overige projecten
Dienst Gezondheid & Jeugd
Op zoek naar de gedeelde identiteit
Autoriteit Consument & Markt
Potentie social media benutten
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen