Gemeente Haarlemmermeer Communicatiestrategie voor citymarketing

Reputatie & identiteit

Haarlemmermeer wil het welzijn en de welvaart in de gemeente verbeteren. Dat doet zij door wensen en behoeften van (potentiële) inwoners, bedrijven, investeerders en andere overheden voorop te stellen. Met citymarketing wil het college het keuzeproces van deze klantgroepen beïnvloeden. De gemeente gaf HollandSpoor de opdracht de communicatiestrategie en de visuele vertaling van de citymarketing-positionering ‘ontmoeten en verbinden’ te ontwikkelen.

Aanpak
Ons communicatieconcept koppelt het begrip ‘ontmoeten’ aan het begrip ‘verbinden’. Want verbinden kan pas plaatsvinden wanneer je Haarlemmermeer hebt ontmoet en ervaringen hebt opgedaan. Die ervaringen hebben we gebundeld in zes begrippen: ontdekken, onthaasten, ontspannen, ontsluiten, ontwikkelen en onthalen. Elk van de ervaringen is uitgewerkt in kernboodschappen en bewijsvoering om de communicatie over Haarlemmermeer te stroomlijnen. De uitwerking hangt nauw samen met de visuele vertaling, zoals het gebruik van het beeldmateriaal.

 

contactpersoon
Michel Kok
+31 6 518 269 91
michel@hollandspoor.com
overige projecten
Gemeente Alphen aan den Rijn
Communicatie na het kraanongeval
ING
Werken aan waarden
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen