GGD Gelderland-Zuid Ik kies. Rivierenland gezond.

Project- & programma communicatie

Een goede gezondheid is belangrijk om volwaardig mee te kunnen draaien in de samenleving. Ook de gemeenten in Gelderland-zuid onderkennen het belang van een gezonde leefstijl. In het project Rivierenland Gezond werken zij – onder regie van de GGD Gelderland-Zuid – daarom samen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij met name mensen met een laag opleidingsniveau.

Aanpak
Communicatie vormt één van de pijlers onder een succesvolle regionale aanpak voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. De vraag aan HollandSpoor was om de merk- en campagnestrategie te ontwikkelen voor het project en ook de uitvoering – op interim-basis – voor onze rekening te nemen.

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
overige projecten
Brand Loyalty
RepTrack model in de praktijk
Taskforce kindermishandeling
Kijk niet weg!
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen