Dienst Gezondheid & Jeugd Op zoek naar de gedeelde identiteit

Reputatie & identiteit

GGD Zuid-Holland Zuid, Bureau Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten en de Regiostaf besloten begin 2012 om samen te gaan als de Dienst Gezondheid en Jeugd. De fusie had consequenties voor de cultuur en identiteit van de nieuwe organisatie. De identiteit vormde de basis voor de binding met de eigen (nieuwe) organisatie en bood het strategisch fundament voor het handelen en communiceren met de buitenwereld. HollandSpoor begeleidde de Dienst Gezondheid & Jeugd bij dit identiteitstraject.

Aanpak
We startten met onderzoek en analyse van de identiteit van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Hierbij gebruikten we het AC3ID-model. Dit model gaat uit van zes verschillende identiteiten die met elkaar zijn verbonden en elkaar beïnvloeden. Goed zicht op de verschillende identiteiten is nodig om de ontwikkeling van de organisatie richting de gewenste identiteit mogelijk te maken.

De uitkomsten van het onderzoek bespraken we met directie, managementteam en alle medewerkers. Op basis van deze gesprekken definieerden we een missie, visie, positionering, corporate story en passende kernwaarden. Vervolgens ontwikkelden we een strategie om de nieuwe identiteit te vertalen naar het dagelijkse werk van de medewerkers.

Meer weten over het AC3ID-model? Huug en Michel werkten het uit in hun boek ‘De zes kernen van een organisatie’. Hier vind je een sneak preview.

#identiteit #corporatestory

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
overige projecten
Openbaar Ministerie
ZSM
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
Mediavoorbereiding publicatie rapport
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen