Kinderdijk Op zoek naar de juiste balans tussen leefbaarheid en toerisme

Project- & programma communicatie, Reputatie & identiteit

Kinderdijk is UNESCO Werelderfgoed. En waarschijnlijk een van de meest gefotografeerde gebieden in Nederland. En terecht. De molens tonen een bijzonder staaltje Nederlands vakmanschap in de strijd tegen het water. Logisch dus dat de Kinderdijkse molens hoog staan op het lijstje van ‘must-sees’ voor toeristen. In een gebiedsperspectief zetten de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Molenwaard en Alblasserdam hun visie op Kinderdijk uiteen. Wat is ervoor nodig om de toename van het aantal toeristen niet ten koste te laten gaan van de leefbaarheid in de omliggende dorpen, de natuur en de waterveiligheid?

Aanpak
HollandSpoor verzorgde de communicatie rond de ontwikkeling en uitvoering van het gebiedsperspectief. We schreven de communicatiestrategie, ontwikkelden en begeleidden het participatietraject en verzorgden de woordvoering. Ook deden we veel van de uitvoering, zoals de productie en redactie van een nieuwsbrief en de website www.kinderdijkinperspectief.nl. Verder mochten we de communicatiewerkgroep voorzitten. 

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
overige projecten
ROC Midden-Nederland
Stevigere positie in de regio
Kuijpers
Positie en rol communicatieafdeling
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen