Gemeente Alphen aan den Rijn Projectcommunicatie bij de inkoop van jeugdhulp

Project- & programma communicatie

Betere jeugdhulp. Waar de vraag van het kind centraal staat in plaats van het productaanbod van de zorgaanbieder. Dat doel stelde de Gemeente Alphen aan den Rijn zich. Een uitdagend inkooptraject volgde. Uitdagend, want het krachtenveld was complex. Niet alleen lokale en regionale partijen, maar ook landelijke organisaties hadden direct belang bij deze aanbesteding.

Aanpak
HollandSpoor mocht het inkooptraject communicatief begeleiden. We ontwikkelden de communicatiestrategie, adviseerden de stuurgroep, organiseerden de dialoog met de verschillende partijen, deden de woordvoering (onder andere tijdens twee rechtszaken) en coördineerden de uitvoering.

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
overige projecten
TU Delft
Toekomst van materialen
Topsector Chemie
Scherper profiel, meer zichtbaarheid
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen