Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Regie op communicatie in het stikstofdossier

Crisiscommunicatie

Nederland zit in een stikstofcrisis. Iedereen heeft een mening over stikstof en het brengt de nodige onrust met zich mee. Logisch ook. De crisis zorgt voor grote onzekerheid bij bedrijven, boeren en inwoners. Vele partijen mengen zich actief - al dan niet met tractoren of kraanwagens - in de publieke en politieke discussie en het kabinet heeft – in de woorden van premier Rutte - geen ‘toverstokje’ om alle problemen in één keer op te lossen. Voldoende communicatieve uitdagingen dus.

Aanpak

HollandSpoor is gevraagd om op interim-basis de communicatie in dit dossier te coördineren. Vanuit de overheid zijn immers vele partijen – diverse ministeries, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen – en communicatiedisciplines bij het stikstofprobleem betrokken. Dat vraagt om structurele afstemming, een strategische blik en een werkwijze die zich kenmerkt door snelheid en flexibiliteit.

In de communicatie komen alle kerndisciplines van HollandSpoor goed tot hun recht: issuemanagement, mediacommunicatie, programmacommunicatie en stakeholdermanagement. Het schakelen tussen de speelvelden van de politiek, belangengroeperingen en de bestuurlijke partners maakt de opdracht complex en uitdagend. Passend bij HollandSpoor!

#stikstof #communicatieregisseur

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
overige projecten
Ministerie van VWS – Dienst Testen
Woordvoering in het oog van de storm
TU Delft
Toekomst van materialen
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen