Topsector Chemie Scherper profiel, meer zichtbaarheid

Reputatie & identiteit

Nederland kent negen topsectoren. In deze topsectoren werken bedrijven, onderzoekers, overheden en maatschappelijke organisaties samen aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Een van deze topsectoren is de Topsector Chemie. Deze topsector wilde zijn profiel versterken en de zichtbaarheid vergroten. Om verantwoording af te leggen van de middelen die de topsector krijgt toegewezen – en deze middelen te behouden. Daarvoor was al veel werk verzet. Wat nog ontbrak was samenhang en consistentie in het wat en hoe de Topsector Chemie moest communiceren.

Aanpak
Op basis van de aanwezige plannen, analyses en doelen destilleerde HollandSpoor een communicatiestrategie voor de topsector. Deze bestond uit drie pijlers: open, connect en deliver. We ondersteunden de topsector vervolgens bij het implementeren van de nieuwe strategie en gaven zo de nieuwe wijze van communiceren een ‘kick start’.

#chemie #communicatiestrategie

contactpersoon
Michel Kok
+31 6 518 269 91
michel@hollandspoor.com
overige projecten
Eneco
nieuwe aanpak voor interne communicatie
Ministerie van VWS – Dienst Testen
Woordvoering in het oog van de storm
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen