GGD regio Utrecht Social marketing bij ouders met jonge kinderen

Project- & programma communicatie

Gezonde voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood zijn vier thema’s waar ouders (met een kind tussen de 6 en 11 maanden) meer over moeten weten en mee moeten doen. Hier lag precies de uitdaging voor de GGD regio Utrecht. Ouders zijn weliswaar geïnteresseerd in het thema (gezonde) voeding, maar over de drie andere thema’s stellen zij geen vragen en zoeken zij geen informatie. Dit gebrek aan kennis brengt niet alleen risico’s met zich mee voor het kind, het brengt ook de GGD regio Utrecht in een lastige positie. De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft namelijk de wettelijke verplichting om deze doelgroep te informeren en adviseren over alle vier de thema’s.

Aanpak
Om dit patroon te doorbreken, is HollandSpoor gevraagd een communicatiestrategie te ontwikkelen. We hebben hierbij een klassieke social marketing-benadering gevolgd. In een sessie met professionals kregen we goed inzicht in de risicodoelgroepen, hun leefwereld, de manier waarop zij naar de vier thema’s kijken, het mediagedrag en mogelijke belemmeringen en kansen. Deze inzichten zijn vervolgens getoetst bij de doelgroep zelf.

Op basis hiervan hebben we voorgesteld twee magazines te ontwikkelen. Door de vier thema’s aantrekkelijk te combineren in een magazine ontstaat meer communicatiekracht. De magazines worden op twee momenten verspreid – momenten die naadloos aansluiten op de ontwikkeling van het jonge kind en de informatiebehoefte van de ouder. 

#analyse #gezondheid #krachtenveld #communicatiestrategie

contactpersoon
Huug Barendrecht
+31 (0)6 45 71 7733
huug@hollandspoor.com
overige projecten
Jumbo Shipping
Herinrichting van de communicatieafdeling
Topsector Chemie
Scherper profiel, meer zichtbaarheid
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen