De oplossing is vaak niet het antwoord op de vraag!

Omdat we vinden dat je meer dan dat van ons mag verwachten. Daarom gaan we altijd grondig en een tikkeltje eigenwijs te werk. En rusten niet voordat we er zelf van overtuigd zijn dat we met een advies of plan komen waar je echt wat aan hebt. Dat zie je terug in al ons werk.

Op naar de essentie
Allseas

Reputatie & identiteit

Allseas is wereldwijd actief als aannemer in de offshore energiemarkt: van oerfossiel tot duurzaam. Dat doen ze met de slimste koppen, die de nieuwste technologie toepassen in eigen uitvindingen en een eigen vloot. Zo blijft Allseas zich continu... lees meer

Op naar de essentie

Stakeholdermanagement bij complexe programma’s
Belastingdienst

Stakeholdermanagement

Binnen de Belastingdienst lopen verschillende omvangrijke, complexe programma’s. Wij ondersteunden de dienst bij twee van deze. Eén programma richtte zich op de professionalisering van de managementinformatie en het risicomanagement en één op het... lees meer

Stakeholdermanagement bij complexe programma’s

Op zoek naar de juiste melange
Jacob Douwe Egberts

Interne communicatie bij verandering

Denkend aan Douwe Egberts voel je de warmte en gezelligheid van koffie, thee en de mensen met wie je samen bent. Een oer-Hollands merk waar de nostalgie van afdruipt. Jacobs Douwe Egberts (JDE) is met kantoren en fabrieken in Utrecht en Joure nog... lees meer

Op zoek naar de juiste melange

Een gedeelde én persoonlijke verandering
Nationale Nederlanden

Professionalisering communicatieteam

De afdeling Inkomen Services van Nationale Nederlanden wil zich ontwikkelen tot één afdeling met een sterke klantfocus. Dit is van belang omdat meer en meer interactie digitaal gaat en omdat er op de afdeling verschillende organisatiewijzigingen... lees meer

Een gedeelde én persoonlijke verandering

Een merk bouwen voor een bouwbedrijf
Oosterhoff

Reputatie & identiteit

Oosterhoff is een collectief van bedrijven die ieder een specifieke plaats innemen in de bouwketen. Wat ze delen: kwalitatief hoogwaardige specialisten en generalisten met een sterke positie in de eigen sector. Het bestuur van Oosterhoff wil een... lees meer

Een merk bouwen voor een bouwbedrijf

Woordvoering in het oog van de storm
Ministerie van VWS – Dienst Testen

Woordvoering, Crisiscommunicatie

Het vaccin bleek de enige echte uitweg uit de coronacrisis. Maar tot iedereen een prik had gehad, was testen - om het virus onder controle te houden en de samenleving open te houden – cruciaal. Het hebben van voldoende testcapaciteit, zowel bij de... lees meer

Woordvoering in het oog van de storm

Communicatie tijdens coronacrisis
Sociaal en Cultureel Planbureau

Woordvoering, Crisiscommunicatie

Waar bij het uitbreken van de coronacrisis de focus lag op gezondheid en economie, verschoof de aandacht in de weken erop naar de maatschappelijke impact. Het Sociaal- en Cultureel Planbureau en (toenmalig) directeur Kim Putters kregen daarom te... lees meer

Communicatie tijdens coronacrisis

Van onderwerp naar partner in maatschappelijk debat
Vereniging Afvalbedrijven

Stakeholdermanagement

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) voert sinds 2016 het mantra ‘Partner in de circulaire economie’ onder haar naam. Een stevige belofte. Maar niet iedereen associeert afval verwerken automatisch met partnerschap in de circulaire economie. Met name... lees meer

Van onderwerp naar partner in maatschappelijk debat

Communicatie over veranderingen in het sociaal domein
Gemeente Hoeksche Waard

Programmacommunicatie

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard werden in 2015 verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Dat had impact op de gemeenten, maar ook op iedere inwoner in de Hoeksche Waard. Bij zo’n enorme verandering in denken... lees meer

Communicatie over veranderingen in het sociaal domein

RepTrack model in de praktijk
Brand Loyalty

Reputatie & identiteit

BrandLoyalty is wereldwijd één van de grootste consultancybedrijven op het gebied van loyaliteitsprogramma’s in de foodsector. Dit van oorsprong Nederlandse bedrijf, opereert in meer dan 35 landen wereldwijd en heeft ervaring met meer dan 2.000... lees meer

RepTrack model in de praktijk

Message house als basis voor communicatie klimaatakkoord
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Woordvoering

In de zomer van 2019 presenteerde het kabinet het langverwachte klimaatakkoord. Meer dan zeshonderd afspraken, gemaakt door ruim honderd partijen, moeten leiden tot een halvering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030. De boodschap? Iedereen... lees meer

Message house als basis voor communicatie klimaatakkoord

Fuseren of niet?
Gemeente Molenwaard

Stakeholdermanagement

De gemeenten Molenwaard en Giessenlanden vroegen zich af of het zinvol was om samen te gaan. Een logische vraag in een tijd waarin gemeenten zoeken naar de balans tussen het behoud van identiteit en de juiste omvang om het steeds uitgebreidere... lees meer

Fuseren of niet?

Positie en rol communicatieafdeling
Kuijpers

Professionalisering communicatieteam

Installatiebedrijf Kuijpers groeit snel. Dit brengt allerhande vragen voor de communicatieafdeling met zich mee: wat doen we wel en niet? Waar zijn we eigenlijk van? En hoe verkopen we ‘nee’, zonder onze positie te beschadigen? lees meer

Positie en rol communicatieafdeling

Herinrichting van de communicatieafdeling
Jumbo Shipping

Professionalisering communicatieteam

Jumbo Shipping is wereldwijd toonaangevend in transport van zware lading over zee. Ook is het Rotterdamse familiebedrijf actief in offshore installatiewerk. Het bedrijf bestaat ruim 50 jaar en heeft altijd de standaard gezet in de markt met... lees meer

Herinrichting van de communicatieafdeling

Paradigma's op communicatie en organisatie
ABT

Professionalisering communicatieteam

Ingenieursbureau ABT wilde een stap maken met zijn communicatie. De organisatie wilde het team uitbreiden met een nieuwe communicatieprofessional, maar was zoekende naar het juiste profiel. lees meer

Paradigma's op communicatie en organisatie

Klimaatactivisten bezetten Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus Universiteit Rotterdam

Crisiscommunicatie

Uit protest tegen de banden van de Erasmus Universiteit met de fossiele industrie bezet een groep klimaatactivisten een van de faculteitsgebouwen. Nadat de bezetting is beëindigd door de politie, uiten ook medewerkers en docenten hun zorgen in een... lees meer

Klimaatactivisten bezetten Erasmus Universiteit Rotterdam

Coaching en opbouw van het communicatieteam
Gemeente Hoeksche Waard

Professionalisering communicatieteam

De nieuwe gemeente Hoeksche Waard ontstond uit een fusie van vijf gemeenten en de overkoepelende organisatie SOHW. De fusie betekende ook het begin van één team Communicatie. Een team dat de nieuwe gemeente op de kaart wil zetten, de organisatie... lees meer

Coaching en opbouw van het communicatieteam

Imago-onderzoek is rocket science
SRON

Stakeholdermanagement, Reputatie & identiteit

Iedere opdrachtgever is een wereld op zich, maar sommigen nemen er graag ook even afstand van. SRON heeft als Nederlands NWO-i instituut voor ruimteonderzoek namelijk de blik op het oneindige. Waarmee ze dus juist onze aardbol, of in elk geval de... lees meer

Imago-onderzoek is rocket science

Werken aan waarden
ING

Interne communicatie bij verandering

ING wil dat de organisatiewaarden en het gedrag van medewerkers aan elkaar verbonden zijn. Daarbij gaat zij uit van appreciative inquiry. Die wetenschappelijke methode schrijft voor dat je mensen in beweging krijgt door ze succes te laten ervaren.... lees meer

Werken aan waarden

Mediavoorbereiding publicatie rapport
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

Woordvoering

De overheid stelt in de participatiesamenleving hoge eisen aan burgers. Burgers moeten zelfredzaam zijn om mee te kunnen doen. Maar hoe reëel is het om dit van iedereen te verlangen? Over welke vermogens moet je beschikken om zelfredzaam te kunnen... lees meer

Mediavoorbereiding publicatie rapport

Participatie over een bezuinigingsopgave
Gemeente Molenwaard

Stakeholdermanagement

Molenwaard is ontstaan na een fusie van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland. Bij een nieuwe gemeente hoort natuurlijk ook een nieuwe gemeenteraad. Deze nieuwe raad vindt communicatie belangrijk. In hun raadsagenda streeft ze... lees meer

Participatie over een bezuinigingsopgave

Toekomst van materialen
TU Delft

Reputatie & identiteit

De afdeling Materials Science van de TU Delft constateerde dat de groei van het aantal studenten al enkele jaren achterbleef bij de rest van de universiteit. De afdeling hield zich bezig met onderzoek en onderwijs op het gebied van materialen, en... lees meer

Toekomst van materialen

Een (t-)huis voor daklozen
Gemeente Eindhoven

Woordvoering

Zo’n vierhonderd mensen in de regio Eindhoven hebben geen huis of thuis. Door stomme pech, verkeerde keuzes, een verward hoofd of een beschadigd hart. Zij hebben meer nodig dan alleen een tijdelijk bed, een warme douche en een goede maaltijd,... lees meer

Een (t-)huis voor daklozen

Inzicht in perceptie en behoeften van doelgroepen
Eastman

Stakeholdermanagement

Eastman Chemical wilde inzicht in de communicatieve ecosystemen in hun internationale omgeving. Hoe communiceert men en waarover? Welke stijl hanteert men en met welke tone of voice? Maar ook: hoe wordt de boodschap vormgegeven en wat is... lees meer

Inzicht in perceptie en behoeften van doelgroepen

Potentie social media benutten
Autoriteit Consument & Markt

Interne communicatie bij verandering

Sociale media krijgen een steeds grotere invloed op het werk van de Autoriteit Consument & Markt. Consumenten en bedrijven worden steeds veeleisender als het gaat om informatie, contact, reactiesnelheid en inspraak. De ACM vroeg HollandSpoor hoe... lees meer

Potentie social media benutten

Programmacommunicatie bij de inkoop van jeugdhulp
Gemeente Alphen aan den Rijn

Programmacommunicatie

Betere jeugdhulp. Waar de vraag van het kind centraal staat in plaats van het productaanbod van de zorgaanbieder. Dat was het doel van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Een uitdagend inkooptraject volgde. Uitdagend, want het krachtenveld was... lees meer

Programmacommunicatie bij de inkoop van jeugdhulp

Regionale crisiscommunicatie in coronatijd
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Crisiscommunicatie, Stakeholdermanagement

Na de eerste coronalockdown volgt in 2020 een relatief rustige zomer. Corona lijkt in deze periode naar de achtergrond verdwenen. Het aantal besmettingen loopt echter langzaam maar zeker weer op. De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid staat voor de... lees meer

Regionale crisiscommunicatie in coronatijd

Verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interne communicatie
Unilever

Interne communicatie bij verandering, Professionalisering communicatieteam

Unilever onderzoekt structureel of strategische communicatiedoelstellingen worden bereikt. Een van die doelstellingen betreft de kennis van medewerkers over de doelstellingen van het overkoepelende veranderprogramma op het gebied van duurzaamheid.... lees meer

Verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interne communicatie

ZSM
Openbaar Ministerie

Programmacommunicatie

Het Openbaar Ministerie werkt met de ZSM-aanpak aan een snelle afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit. Dat is een belangrijk signaal aan daders, slachtoffers en samenleving. De doorontwikkeling naar ZSM 2.0 had belangrijke consequenties... lees meer

ZSM

Programma voor het bevorderen van een gezonde leefstijl
Doe ff gezond

Programmacommunicatie

Overgewicht is een groeiend probleem in Nederland. Dordrecht vormt daarop helaas geen uitzondering. In Dordrecht-West kampt één op de drie kinderen met (ernstig) overgewicht. Om de Dordtse jeugd op een gezond gewicht te krijgen, startte het... lees meer

Programma voor het bevorderen van een gezonde leefstijl

Werk aan Uitvoering
De gehele overheid

Programmacommunicatie

Het programma Werk aan Uitvoering (WaU) heeft tot doel de dienstverlening aan burgers en ondernemers overheidsbreed te verbeteren. Het programma komt voort uit de problemen die zich in de uitvoering hebben voorgedaan de afgelopen jaren. Een nadere... lees meer

Werk aan Uitvoering

Veranderopgave voor jeugdbeschermers
Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond

Programmacommunicatie

Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond (JBRR) stond voor een flinke veranderopgave. Het programma ‘casusregie jeugdbescherming’ moest ervoor zorgen dat jeugdbeschermers minder last hadden van regels en zij meer professionele handelingsruimte kregen.... lees meer

Veranderopgave voor jeugdbeschermers

Regie op communicatie in het stikstofdossier
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Crisiscommunicatie

Nederland zit in een stikstofcrisis. Iedereen heeft een mening over stikstof en het brengt de nodige onrust met zich mee. Logisch ook. De crisis zorgt voor grote onzekerheid bij bedrijven, boeren en inwoners. Vele partijen mengen zich actief - al... lees meer

Regie op communicatie in het stikstofdossier

Nieuwe aanpak voor interne communicatie
Eneco

Professionalisering communicatieteam, Interne communicatie bij verandering

Hoe komen we tot een goede communicatieplanning? Een planning die recht doet aan de strategische ambities van de organisatie en de communicatieafdeling. Maar ook een planning die ruimte biedt om mee te bewegen met de dynamische omgeving – binnen... lees meer

Nieuwe aanpak voor interne communicatie

Een heldere positie, een helder verhaal
Spieren voor Spieren

Reputatie & identiteit

Spieren voor Spieren wil verder groeien en professionaliseren, ook in communicatie. Maar de gewenste merkidentiteit miste nog beleving en een duidelijke positionering. Hoe verwoord je dat in een authentiek, aansprekend en onderbouwd verhaal voor... lees meer

Een heldere positie, een helder verhaal

Stevigere positie in de regio
ROC Midden-Nederland

Stakeholdermanagement, Reputatie & identiteit

Het ROC Midden Nederland wilde haar positionering herijken. Na een aantal jaren van strategische doorontwikkeling van de organisatie wilde zij de verbinding met de buitenwereld versterken. Met als doel een stevigere positie in de regio. Dit... lees meer

Stevigere positie in de regio

Optimalisatie van de interne communicatie
ROC West-Brabant

Interne communicatie bij verandering

ROC West Brabant is ontstaan uit een aantal fusies van vmbo-scholen en mbo-colleges. Van oudsher waren de scholen en colleges gewend om zichzelf te profileren. Daar was de organisatie ook communicatief op ingericht: de communicatiefunctie was... lees meer

Optimalisatie van de interne communicatie

Communicatie bij een herindeling
Gemeente Hoeksche Waard

Interne communicatie bij verandering, Professionalisering communicatieteam

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard fuseerden op 1 januari 2019 tot één gemeente. HollandSpoor is gevraagd om bij deze herindeling op strategisch vlak te adviseren. Onderdeel van de opdracht was te komen tot een positionering en inrichting van... lees meer

Communicatie bij een herindeling

Kijk niet weg!
Taskforce kindermishandeling

Programmacommunicatie, Woordvoering

Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. ‘Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling’. In 2016 deed de Taskforce Kindermishandeling en seksueel... lees meer

Kijk niet weg!

Positionering communicatieteam
Gemeente Binnenmaas

Professionalisering communicatieteam

Verschillende bestuurlijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen brengen grote opgaven met zich mee voor de gemeente Binnenmaas. Opgaven met belangrijke communicatieve consequenties. HollandSpoor is gevraagd om de gevolgen hiervan in... lees meer

Positionering communicatieteam

Een nieuw merk, een nieuwe verbinding
3mE

Stakeholdermanagement, Reputatie & identiteit

De faculteit 3ME van de TU Delft (Mechanical, Maritime & Materials Engineering) zocht een nieuw, verbindend verhaal. Eén die meer focus en duidelijkheid moest geven aan de verschillende stakeholdergroepen. Onderzoek wees namelijk uit dat waar de... lees meer

Een nieuw merk, een nieuwe verbinding

Branding van de regio
Voorne-Putten

Reputatie & identiteit

Gemeenten, ondernemers en de VVV van Voorne-Putten sloegen de handen ineen. Met één doel: meer recreanten en toeristen trekken voor al het moois dat Voorne-Putten te bieden heeft. Toerisme en recreatie vormen een belangrijke economische pijler... lees meer

Branding van de regio

Landelijke bekendheid cliëntondersteuning vergroten
Vereniging Nederlandse Gemeenten - VNG

Programmacommunicatie

Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wmo in 2015 verantwoordelijk voor veel taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Een van die taken is uitvoering geven aan het recht van inwoners op onafhankelijke ondersteuning bij hun... lees meer

Landelijke bekendheid cliëntondersteuning vergroten

Communicatie na het kraanongeval
Gemeente Alphen aan den Rijn

Crisiscommunicatie

In Alphen aan den Rijn vielen op 3 augustus 2015 twee bouwkranen om bij hijswerkzaamheden. Een schokkende gebeurtenis waarvan de beelden de hele wereld over gingen. Wonder boven wonder vielen er op een huisdier na geen slachtoffers. Na de eerste... lees meer

Communicatie na het kraanongeval