We ontwikkelden een communicatiestrategie om het gat tussen de huidige en gewenste beeldvorming te dichten.

ROC Midden-Nederland Stevigere positie in de regio

Stakeholdermanagement, Reputatie & identiteit

Het ROC Midden Nederland wilde haar positionering herijken. Na een aantal jaren van strategische doorontwikkeling van de organisatie wilde zij de verbinding met de buitenwereld versterken. Met als doel een stevigere positie in de regio. Dit vraagt, vanuit communicatieperspectief, om professioneel en gestructureerd identiteit- en reputatiemanagement.

Aanpak
Wij verdiepten ons eerst in de beelden van de belangrijkste stakeholdergroepen: studenten, medewerkers, bestuurders en bedrijven. Met dit inzicht als basis ontwikkelen we een communicatiestrategie om het gat tussen de huidige en gewenste beeldvorming te dichten.

#professionalisering communicatiefunctie
#interne communicatie
#adaptief communicatieplan
#communicatieve organisatie

contactpersoon
Huug Barendrecht
+31 (0)6 45 71 7733
huug@hollandspoor.com
overige projecten
Spieren voor Spieren
Een heldere positie, een helder verhaal
Voorne-Putten
Branding van de regio
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen