VNCI Veiligheid en framing

Reputatie & identiteit

Veiligheid is een centraal thema voor de chemische industrie. Ter bescherming van omgeving, processen en natuurlijk van de medewerkers. Maar communiceren over veiligheid is makkelijker gezegd dan gedaan. Want in de beeldvorming is de chemische industrie niet verbonden met veiligheid, maar juist met onveiligheid. Een perceptie die sterk wordt gekleurd door incidenten met media-impact die zich hebben voorgedaan. De vraag was dan ook: hoe communiceer je over veiligheid zonder tegelijkertijd de onveiligheid en de potentiële risico’s te benadrukken?

Aanpak
Tijdens een sessie van een dag met communicatieprofessionals van verschillende chemische bedrijven, bespraken we ‘frames’ van ‘veiligheid’. De industrie heeft het wel over veiligheid, maar voor omwonenden van de chemische bedrijven gaat het misschien meer om ‘nabijheid’, om ‘bereikbaarheid’: kan ik het bedrijf snel benaderen en staan ze open voor me? Voor de lokale politiek gaat het mogelijk meer om ‘draagvlak’. Hoe kan de chemische industrie bijdragen aan het vergroten van het draagvlak van de politicus? Vanuit deze andere ‘frames’ keken we vervolgens naar kernboodschappen en formuleerden we een bijpassende (communicatie)tactiek.

#chemie #veiligheid #draagvlak #professionalisering

contactpersoon
Michel Kok
+31 6 518 269 91
michel@hollandspoor.com
overige projecten
Oosterhoff
Een merk bouwen voor een bouwbedrijf
Vereniging Nederlandse Gemeenten - VNG
Landelijke bekendheid cliëntondersteuning vergroten
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen