Gemeente Lansingerland Vergroten waterbewustzijn

Verandercommunicatie

De gemeente Lansingerland en de hoogheemraadschappen van Schieland en Delfland werken samen in het programma ‘Waterplan Lansingerland’. HollandSpoor is gevraagd een campagnestrategie te ontwikkelen die zich richt op het vergroten van het waterbewustzijn bij bewoners en bedrijven. Participatie speelt bij de totstandkoming van de strategie een belangrijke rol

Aanpak
Om ons te verdiepen in de belevingswereld van de belangrijkste externe doelgroepen organiseerden we een framingsessie. Hierin zochten we naar de heersende frames, wensen en behoeften waar we op in konden spelen. Inzicht in de frames is van belang omdat deze richtinggevend zijn voor de campagnestrategie. De strategie is vervolgens vertaald in een creatief concept. Een bijbehorend actieplan kwam tot stand in enkele sessies met de doelgroep en betrokken professionals.

#strategie #campagne #bewustwording

contactpersoon
Michel Kok
+31 6 518 269 91
michel@hollandspoor.com
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen