Regio Zuid-Holland Verzuip jij je Toekomst?!

Project- & programma communicatie

Met de regionale campagne Verzuip jij je Toekomst?! ontmoedigen de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid het hoge alcoholgebruik onder jongeren. De gemeenten vroegen HollandSpoor de campagnestrategie te ontwikkelen en de uitvoering te verzorgen.

Aanpak
Met verschillende campagneactiviteiten is gericht gewerkt aan de bewustwording van jongeren en ouders over de risico’s van overmatig alcoholgebruik. Met de campagne en een goed medianetwerk is veel media-aandacht gegenereerd voor het onderwerp bij landelijke, regionale en lokale media. Dat dit effect heeft gehad, blijkt ook onderzoek dat onder ouders is verricht. Steeds meer ouders in de regio Zuid-Holland Zuid vinden dat jongeren onder de 16 jaar thuis geen alcohol mogen drinken.

#gezondheid #campagne

contactpersoon
Sander Bruggeling
+31 6 51 97 79 27
sander@hollandspoor.com
maak ook kennis met
onze producten
onze werkterreinen